Færre blodgivere fører til ny blodkrise

Mens bruken av blod til behandling av pasienter har økt med 12 prosent siden 1999, har antallet blodgivere stagnert. Nå frykter sykehusene en permanent blodkrise.