Johnsen minner låntakerne på at renten skal opp

Norges Bank holder styringsrenta i ro, men finansministeren finner grunn til å minne norske låntakere på at renta skal opp.