HSH: - Matutvalget rammer konkurransen

Konkurransen innen dagligvarehandelen vil bli hardt rammet hvis forslagene til matkjedeutvalget blir vedtatt, mener HSH.