Terra-kommunene kan bli de største taperne

De såkalte Terra-kommunene, som tapte store summer på feilslåtte investeringer i amerikanske verdipapirer, må trolig bruke de frie inntektene i krisepakken til å betale ned lån.