Etterforsker underslag hos Antirasistisk Senter

Økokrim og politiet i Oslo etterforsker et underslag hos organisasjonen Antirasistisk Senter. Underslaget ble oppdaget i august og førte til at en prosjektmedarbeider umiddelbart ble avskjediget.