Far dømt for tredje gang for overgrep

En mann i 50-årene er dømt til forvaring med en minstetid på tre år for gjentatte overgrep mot datteren, som er psykisk utviklingshemmet.