Nav får likevel ikke sjekke telefonbruk

Nav får inntil videre forbud mot å sjekke sine klienters telefon— og internettbruk.