Seks foreldre siktet for vold

Seks personer fra tre norsk-somaliske familier i Gjøvik er siktet for vold mot de elleve barna sine.