Mistillit mot Frp-byråd i Oslo

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet onsdag mistillitsforslag mot Frp-byråd Sylvi Listhaug i Oslo. Forslaget blir behandlet på neste bystyremøte.