Nobelkomiteen roses for modig valg

Året etter det omstridte valget av Barack Obama som fredsprisvinner, berømmes Nobelkomiteen av ekspertene for en modig og riktig tildeling.