• 10. desember kommer Obama til Norge for å motta fredsprisen. Reuters

Obamas menn finkjemmer Oslo

30 amerikanere har finkjemmet Oslo og særlig nobelarenaene. Fortroppen forbereder president og fredsprisvinner Barack Obamas Norges-besøk.