Fra 18 års fengsel til full frifinnelse

Ronny Kjeldsen ble blankt frifunnet for drapet på Jan Petter Aarstad på Vollheim gård i 2006. I tillegg satte fagdommerne i lagmannsretten store deler av kjennelsen om skyld til side for de fire andre tiltalte.