Dagbladet ber om pressestøtte

Dagbladet vil at ordningen med pressestøtte skal tilpasses, slik at også løssalgsaviser kan søke.