Kontrollerer asbestsaneringsfirma

Arbeidstilsynet vil kontrollere 470 norske virksomheter som driver med sanering av asbest. Eksponering av asbest mangedobler faren for lungekreft.