Vil slå sammen Hæren og Heimevernet

En ny studie slår fast at det verken er forsvarlig eller rasjonelt for Norge å opprettholde to landmilitære organisasjoner.