• Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland fra åpningen av dobbelsporet på Jærbanen. Fredrik Refvem

Kleppa får kritikk for jernbanehåndtering

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) aner ikke hvordan problemene i jernbanen skal løses, mener opposisjonen på Stortinget.