Regjeringen vil utjevne strømprisene

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2012 å doble tilskuddet til utjevning av nettleien, fra 60 til 120 millioner kroner.