• Oslo tingrett vurderer å endre regelverket slik at vitner i terrorrettssaken kan forklare seg i en lokal rettssal istedenfor å vitne i Oslo. Scanpix

Åpner for lokale vitneforklaringer i terrorrettssaken

Oslo tingrett vurderer å endre regelverket slik at vitner i terrorrettssaken kan forklare seg i en lokal rettssal istedenfor å vitne i Oslo.