Egen gruppe i UD for islamtrusler

I fjor ble det satt ned en fast krisegruppe i det norske Utenriksdepartementet som skal overvåke trusler og antivestlige holdninger som følge av Muhammed-tegningene.