Høyre og Frp synes regjeringen overkjører småbarnsfamiliene

Høyre og Fremskrittspartiet mener regjeringen tar valgfriheten fra barnefamiliene når kontantstøtten for toåringene fjernes.