Pårørende fortviler over eldres situasjon

En fersk doktorgradsavhandling viser at flere eldre som befinner seg på venteliste ikke får tak i nok mat og drikke og lever under uverdige forhold.