Tre selskaper utelukkes fra Oljefondet

To israelske selskaper involvert i bosetningsbygging på palestinsk territorium og et malaysisk tømmerselskap er utelukket fra Statens pensjonsfond utland (SPU).