Avviser TV 2-krav i konsesjonsforhandlinger

Forhandlingene om en ny konsesjonsavtale mellom TV 2 og staten svekkes når Kulturdepartementet ikke lenger vil garantere merinntekter fra kabel-TV-selskapene.