Vil ha anonyme mordbrannvitner

Politimester Anstein Gjengedal i Oslo ønsker å føre anonyme vitner i mordbrannsaker.