• Det bygges fortsatt ned mer matjord enn regjeringens målsetting tilsier, skriver Statens landbruksforvaltning (SLF) i en uttalelse om Nasjonal transportplan 2014-2023. Scanpix

Mål om jordvern blir ikke nådd

Det bygges fortsatt ned mer matjord enn regjeringens målsetting tilsier, skriver Statens landbruksforvaltning (SLF) i en uttalelse om Nasjonal transportplan 2014-2023.