Bøter for søppelberg i Bergen

Bergen kommune har sendt ut «søppel-politi» på jakt etter overfylte søppelspann. Huseiere som legger til rette for at rotter og fugler kan forsyne seg, kan få 500 kroner i bot.