• Advokat Morten Furuholmen er i Borgarting lagmannsrett fredag dømt til et halvt års betinget fengsel for medvirkning til grovt heleri. Jon Ingemundsen

Furuholmen anker til Høyesterett

Advokat Morten Furuholmen anker heleridommen til Høyesterett.