• Scanpix

Ny rettsrunde i Baasland-saken

Forsvaret kommer til å føre nye vitner når Borgarting lagmannsrett mandag behandler anken fra bedrageridømte Bjarte Baasland (36).