Ap alene om å forsvare helseregionene

Arbeiderpartiet er under kraftig press fra høyre og venstre, men tviholder på helseregionenes plass i Sykehus-Norge.