• Mange tror de kan ha kjørt med promille en eller annen gang. Og mange har vært nervøse når de har blitt vinket inn til kontroll. Colorbox

En av tre tror de har kjørt med promille

Nesten en av tre sier de har kjørt bil uten å være sikker på om de hadde ulovlig høy promille. For menn er andelen 42 prosent, mot 19 prosent for kvinnene.