- Rohdes Twitter-utbrudd er et hjertesukk

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde setter spørsmålstegn ved pressens dekning av Sigrid-saken. Et uttrykk for oppgitthet, tror privatetterforsker Finn Abrahamsen.