Forskere vil avvikle førstegangstjenesten

Forsvarets egne forskere anbefaler en fullstendig omlegging av Forsvaret. Blant annet vil de oppheve førstegangstjenesten, noe som møter motbør hos forsvarsministeren.