• Høyre spør om det er for lett å bli ufør i Norge. FOTO: Jon Ingemundsen

Høyre: Kan være for lett å få trygd i Norge

Innvandrere fra lavinntektsland jobber i færre år og mottar trygdeytelser i flere år enn andre arbeidstakere, viser en ny rapport. Høyre spør om det er for lett å bli ufør i Norge.