Faremo refser motstanderne av HV-nedleggelse

Motstanderne av at Heimevernets spesialstyrke blir nedlagt er preget av kald krig-tenkning. De må heve blikket og se det store bildet, ifølge forsvarsminister Grete Faremo.