To brødre funnet skyldige i organisert kriminalitet

To brødre er i Borgarting lagmannsrett funnet skyldige i grov korrupsjon mot Bærum kommune. Retten mener de to er skyldige i organisert kriminalitet.