Høyspentledning forårsaket eksplosjon i Oslo

En person er lettere skadd i en eksplosjon i Oslo sentrum. En kortslutning i en høyspentledning var årsaken til eksplosjonen.