• Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa vil være den raskest voksende befolkningsgruppen i Norge fram mot 2100, mener Statistisk sentralbyrå. Pål Christensen

SSB venter stor vekst i EU-borgere fra Øst-Europa

Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa vil være den raskest voksende befolkningsgruppen i Norge fram mot 2100, mener Statistisk sentralbyrå.