• Forbrukerøkonom Magne Gundersen.

De unge tror på fetere lommebok i 2013

Sparebank1 tror på fortsatt gode tider i Norge med lave renter, reallønnsvekst og et godt arbeidsmarked i 2013. En ny forbrukerundersøkelse fra banken viser at nordmenn flest mener det samme.