Ufaglærte vokter forvaringsdømte

To ganger i år har alle betjenter på forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel vært ufaglærte.