Oslo verdens nest rikeste storby

De rikeste byene i verden ligger i USA. Men Oslo ligger helt oppe på andreplass i en ny oversikt der byene rangeres etter innbyggernes inntekt.