Fuglevirus under kontroll

Mattilsynet og fjørfe-næringen i Norge er lettet over at svenske ogfinske veterinærmyndigheter har kontroll med tre utbrudd av fryktetfuglevirus.