Luftfartsdirektør foreslår å dele Luftfartstilsynet