Vegvesenet stenger ulovlige verksteder

Verkstedkontroller utført av Statens vegvesen har avslørt en rekke tilfeller av ulovlig drift. Tre verksteder er stengt de siste månedene og til sammen 20 bedrifter er i søkelyset.