Tillitsvalgt får ny tillit

Den markante fagforenings— og tillitsmannen Oddleiv Tønnessen og NHO og OFS/YS har inngått forlik, og han vil ikke bli fratatt sitt tillitsverv.