- Helikoptersikkerhet er i fare i Nordsjøen

Arbeidet med å bedre sikkerheten for helikopterne på norsk kontinentalsokkel er i fare dersom Luftfartstilsynet flyttes til Bodø.