Fredsinitiativ fra 89 grupper

Ifølge Fredsinitiativets egen nettside, http://www.ingenkrig.no/, er 89 organisasjoner tilsluttet Fredsinitiativet sentralt.