Lagmannsretten ga ikke Partnair-eiere medhold

Borgarting lagmannsrett finner det ikke sannsynliggjort at det var et norsk jagerfly som forårsaket Partnair-ulykken i 1989, melder NRK.