To søkere til stillingen som sentralbanksjef

To personer har søkt åremålsstillingen som sentralbanksjef. Som ventet er Svein Gjedrem (54) én av de to.