Flygeleder-konflikten får politisk etterspill

Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (Frp) vil ta opp flygeledernes handlemåte i spørretimen og rette spørsmål til samferdselsminister Torild Skogsholm (V).