Forskere ser på sykefravær før og etter IA-avtalen